Jak skutecznie pozyskiwać dotacje unijne?

Wychodząc naprzeciw istniejącemu na rynku zapotrzebowaniu, działa wiele firm doradczych, świadczących swoim klientom różną pomoc w zakresie uzyskania dotacji. Pomoc taka nie ogranicza się tylko do dokonania wyboru odpowiedniego Programu Operacyjnego i Działania, z którego można skorzystać, ale także kwestie związane z przygotowaniem wniosku, rozliczeniami i kontrolą realizacji projektu. W tym w szczególności:

 • pomoc w dokonaniu wyboru właściwej strategii projektu,

  Wychodząc naprzeciw istniejącemu na rynku zapotrzebowaniu, działa wiele firm doradczych, świadczących swoim klientom różną pomoc w zakresie uzyskania dotacji

  Autor zdjęcia: danielfoster437

 • pomoc w dokonaniu doboru właściwego konkursu,
 • pomoc w opracowaniu harmonogramu wydatków ponoszonych na cele wiązane z realizacją projektu,
 • pomoc w przygotowaniu projektu od strony merytorycznej i finansowej(przy ścisłej współpracy z podmiotem ubiegającym się o uzyskanie dotacji),
 • przygotowanie studium wykonalności inwestycji (więcej tutaj), gdy istnieje taki wymóg,
 • opracowanie dokumentacji technicznej projektu,
 • opracowanie profesjonalnego wniosku służącego do przyznania dotacji,
 • pomoc w dokonaniu identyfikacji wskaźników inwestycji,
 • przygotowanie dokumentacji potrzebnej do zawarcia umowy,
 • pomoc w rozliczeniu pozyskanych środków,
 • udział w kontrolach projektów.

Wysoce wykwalifikowani specjaliści = obsługa na najwyższym poziomie

Firmy doradcze, dbając o to, by zapewniać swoim klientom najwyższy poziom oferowanych usług, w swych szeregach zatrudniają specjalistów z wielu dziedzin, między innymi są to doświadczeni:

 • ekonomiści,
 • prawnicy,
 • analitycy finansowi,
 • specjaliści od marketingu,
 • specjaliści od kwestii technicznych związanych z przedmiotem, którego dotyczy projekt,
 • itd.

Dzięki temu, projekty opracowywane przez firmy doradcze charakteryzują się spójnością, starannością i przede wszystkim wyróżnia je to, że są przemyślane pod kątem wielu kryteriów. Cechują się przez to wysoką jakością treści od strony:

 • merytorycznej,
 • technicznej,
 • i koncepcyjnej.

Dzięki temu, znacznie zwiększa się prawdopodobieństwo pozyskania środków unijnych, co stanowi niewątpliwie argument przemawiający za nawiązaniem takiej współpracy.