Studium wykonalności – dogłębna analiza i ocena projektu

Studium wykonalności, stanowi rodzaj opracowania, będącego oceną i analizą potencjału projektu. Studium to opracowuje się po to, by wesprzeć proces decyzyjny. Polega ono na obiektywnej ocenie zarówno mocnych, jak i słabych stron projektu. Konieczne jest także dokonanie w nim identyfikacji możliwości i zagrożeń związanych z realizacją projektu, a także zasobów, które są niezbędne do jego realizacji.

Zawartość studium wykonalności

Studium wykonalności, stanowi rodzaj opracowania, będącego oceną i analizą potencjału projektu

Autor zdjęcia: Kennisland

Aby studium wykonalności poruszało wszystkie niezbędne zagadnienia, powinna w nim zostać przeprowadzona analiza:

 • rynku,
 • ekonomiczna,
 • techniczna,
 • strategiczna,
 • społeczna
 • i analiza oddziaływania projektu na środowisko naturalne.

O tym, co dokładnie powinno się znaleźć w studium wykonalności, w znacznym stopniu decyduje fakt, po co konkretnie jest ono formułowane (więcej tutaj). Ogólnie, przyjmuje się, że powinny się w nim znaleźć następujące informacje:

 • informacje dotyczące wnioskodawcy;
 • informacje dotyczące przedmiotu studium;
 • opis projektu.
 • opis funkcjonującego systemu przed wdrożeniem projektu;
 • zdefiniowanie ostatecznego zakresu przedsięwzięcia;
 • analiza popytu;
 • analiza technicznych możliwości;
 • analiza oddziaływania projektu na środowisko naturalne;
 • analiza oddziaływania społecznego projektu;
 • plan wdrożenia i funkcjonowania projektu;
 • analiza ekonomiczno-finansowa;
 • analiza ryzyka i wrażliwości.

Kiedy trzeba przygotować studium wykonalności?

Biorąc pod uwagę obszerny zakres tego rodzaju analizy, studium wykonalności nie wykonuje się dla wszystkich projektów, czy też planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Nie jest to biznes plan, który powinni mieć wszyscy przedsiębiorcy. Do jego opracowania zobowiązane są zwłaszcza te podmioty, które w planach mają przeprowadzenie inwestycji, na które potrzebne jest znalezienie zewnętrznych źródeł finansowania pod postacią na przykład:

 • dotacji,
 • kredytu,
 • pożyczek,
 • itd.