Studium wykonalności – narzędzie umożliwiające dokonanie wiarygodnej oceny projektu

Każdy projekt, zanim zostanie wdrożony, powinien zostać zweryfikowany i oceniony pod kątem zasadności jego realizacji. Dokumentem, dzięki któremu oceny takiej można dokonać jest studium wykonalności.

Wykonanie studium wykonalności dość często zleca do przygotowania inwestor projektu (więcej). Jego wykonanie opłacane jest, więc ze środków przeznaczonych na sfinansowanie danego projektu. Jest to o tyle ważne, że sponsor, otrzymawszy jedynie opis projektu z dołączoną do niego prośbą o jego sfinansowanie, musi posiadać szczegółowe rozeznanie i informacje dotyczące zarówno możliwości wdrożenia danego projektu, jak i opłacalnością podjęcia się takiego przedsięwzięcia. Informacje takie musi posiadać z wyprzedzeniem, przed podjęciem decyzji czy na taką prośbę przystać, czy też projekt ten korzystniej jest odrzucić.

Opłaca się, czy nie?

Czasem zdarza się tak, że fakt zlecenia opracowania studium wykonalności odbierane jest, jako podważenie zasadności jego wykonania. Jest to naturalnie błąd. W praktyce, bowiem studium wykonalności, tak jak mówi jego nazwa – stanowi ocenę możliwości jego wykonania. Jest to, więc zatem zaawansowana analiza tego, czy przedsięwzięcie jest realne do wykonania, czy też nie. Jeśli pod względem formalnym i technicznym nie ma ku temu przeciwskazań, konieczne jest sprawdzenie tego, jakim kosztem miałoby być to zrealizowane. Studium to stanowi, zatem również udokumentowany rachunek stopy zwrotu, która możliwa jest do uzyskania w toku przeprowadzenia danej inwestycji.