Studium wykonalności projektu – znaczenie w inwestycjach infrastrukturalnych i komunalnych

Opracowywanie studium wykonalności przed przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej, było rzadkością. Wynikało to zwłaszcza z tego, że studium to było dokumentem, który tak naprawdę dość sporadycznie był wymagany przez instytucje i organizacje finansujące projekty. Skoro, więc nie był wymagany, nie istniały wystarczające przesłanki do tego, by go opracowywać.

Opracowywanie studium wykonalności przed przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej, było rzadkością

Autor zdjęcia: markus spiske

Obecnie jednak sytuacja ta uległa diametralnej zmianie. Nastąpiło to w momencie, gdy pojawiły się fundusze europejskie i zaczęto finansować z nich różnego rodzaju inwestycje, zwłaszcza te duże o charakterze infrastrukturalnym i komunalnym.

Określenie rentowności planowanej inwestycji

Decydując się na realizacje inwestycji w przypadku, których ciężko jest wyznaczyć poziom ich rentowności i finansową opłacalność, trzeba szukać innych wyznaczników. Dotyczy to między innymi:

  • budowy parku,
  • budowy placu zabaw,
  • budowy drogi rowerowej,
  • budowy sieci kanalizacyjnej,
  • budowy drogi,
  • przeprowadzania remontu w placówce medycznej,
  • stworzenia miejsc rekreacji na świeżym powietrzu,
  • i tym podobnych inwestycji realizowanych lokalnie.

W przypadku tego typu inwestycji, nie można mówić o tym, że są one w stanie, w sposób materialny zwrócić poniesione na poczet ich realizacji nakłady, nie wspominając już tutaj o przyniesieniu jakikolwiek dochodu w związku z dokonaniem ich realizacji. Przecież nie sposób czynnika ludzkiego i wymiaru społecznego oszacować i skwalifikować, używając do tego celu tylko wskaźników czysto ekonomicznych. Chcąc, więc znaleźć rozwiązanie trzeba było opracować nową metodologię, która pozwalałaby na przełożenie szeroko rozumianych korzyści społecznych i ekonomicznych na grunt finansów.

Zapewnia to właśnie studium wykonalności projektu (o czym więcej tutaj), jest ono, bowiem dokumentem, który scala w sobie wszystkie te aspekty i pozwala dokonać miarodajnej oceny całkowitej opłacalności wcielenia w życie takiego projektu. Przy czym, ocena taka dokonywana jest przy uwzględnieniu wymiaru oddziaływania inwestycji w ujęciu:

  • społecznym,
  • i środowiskowym.