Wykonywalność planowanego celu

Studium wykonalności to nic innego jak odmiana biznes planu, znajdująca swoje zastosowanie szczególnie podczas planowania inwestycji o charakterze infrastrukturalnym oraz niekomercyjnym. Co oznacza ni mniej ni więcej tylko to, iż studium wykonalności to analiza projektu oraz ocena jego potencjału, pozwalająca określić:

  • Studium wykonalności to nic innego jak odmiana biznes planu, znajdująca swoje zastosowanie szczególnie podczas planowania inwestycji o charakterze infrastrukturalnym oraz niekomercyjnym

    Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

    mocne strony projektu i wynikające z tego możliwości,

  • słabe projektu i wynikające z tego zagrożenia,
  • zasoby niezbędne do realizacji projektu.

Studium wykonalności – zawartość

Na studium wykonalności składa się bardzo wiele elementów, takich chociażby jak analiza ekonomiczna, analiza techniczna, analiza strategiczna, czy chociażby analiza rynku. Co w praktyce oznacza, iż właściwie wykonane studium wykonalności powinno zawierać precyzyjny opis stanu obecnego oraz opis stanu przyszłego (o czym więcej pod tym linkiem). W analizie wykonalności musi się również znaleźć model przedstawiający system, w jakim funkcjonuje ulepszony przedmiot w raz z jego miernikiem oraz informacje odnośnie zależności nakładów w porównaniu do postępu. Nie może również zabraknąć opisu oraz deklaracji planowanego postępu, a także oceny wykonywalności planowanego celu i wariantów alternatywnych.

Jak widać na powyższym, analiza wykonalności ma bardzie wiele wspólnych cech z biznes planem i podobnie jak w przypadku biznesplanu, tak i w tym przypadku, nierzadko konieczne jest wsparcie się profesjonalną pomocą.